ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం - మత్స్య శాఖ
ఆక్వా హబ్ - రిటైల్ యూనిట్ ఏర్పాటుకు దరఖాస్తు

మోడల్ పేరు మొత్తం విలువ


        

     

అధ్యక్షుడు వివరాలు
కార్యదర్శి వివరాలు
కోశాధికారి వివరాలు

లబ్దిదారుని చిరునామా

గమనిక: డిపార్ట్మెంట్ వారిచే పొటెన్షియల్ మార్కెట్ సర్వే చేయబడిన దాని ప్రకారం నిర్దేశించిన ప్రదేశంలో మీరు యూనిట్ ఏర్పాటుకు సంసిద్ధతతో ఉండాలి.